Delovni čas:

Od ponedeljka do petka: od 8 do 18

Sobota: od 9 do 12

Nedelje in prazniki: zaprto

Pišite nam

Vozila Ford:
infoford@avto-triglav.si

Vozila Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional:
info@avto-triglav.si

Pokličite nas

Vozila Ford:
(02) / 460 01 50

Vozila Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Fiat Professional:
(02) 460 01 60

Rabljena vozila:
(02) 460 01 29

Politika zasebnosti v družbi Avto Triglav d.o.o., Ljubljana

Z dnem 25.05.2018 je v veljavo stopila Uredba EU 2016/679- Splošna uredba o varstvu podatkov, bolj
znana po kratici GDPR. Namen uredbe je poenotiti pravila za varstvo osebnih podatkov na območju
EU in predvsem zagotoviti bolj skrbno ravnanje z osebnimi podatki v vseh organizacijah, ki obdelujejo
osebne podatke.

V družbi Avto Triglav d.o.o. Ljubljana smo tudi v preteklosti osebne podatke posameznikov varovali
skrbno, preudarno ter v skladu z zakonodajo. Z uvedbo Splošne uredbe o varstvu podatkov smo raven
varstva še dvignili in vam tako omogočili boljšo uporabniško izkušnjo.

Poleg obdelave podatkov v sklopu izvajanja pogodbenih razmerij in neposrednega trženja na podlagi
zakonitega interesa družbe, bi želeli vaše podatke obdelovati za potrebe vam prilagojenega
segmentiranega in profiliranega posredovanja ponudb, novic, sodelovanja v nagradnih igrah, vabila na
promocijske in druge dogodke ter sodelovanja pri preverjanju kakovosti storitev ter zadovoljstva
strank z namenom izboljšanja naših storitev kjer potrebujemo vašo privolitev. Soglasje lahko
kadarkoli prekličete oz. v celoti ali delno spremenite na isti način, kot ste ga podali v ali pa s
posredovanjem zahtevka na dpo@avto-triglav.si.

Vse podatke o vas bi želeli obravnavati celovito, občasno bi vas želeli obveščati o dogodkih, ki jih
organiziramo, o marketinških akcijah in o vam prilagojenih posebnih ponudbah. Občasno bi preverili
vaše zadovoljstvo z našimi storitvami. Pri tem bi uporabljali vaše identifikacijske podatke in z vaše
strani izkazane interese, podatke o vozilu v vaši lasti ali v vaši uporabi, opravljenih preteklih servisnih
storitvah, nakupih, sklenjenih pogodbah ter morebitnih mnenjih, pritožbah ali predlogih. Podatke za
potrebe izvajanja pogodbenih razmerij se za potrebe kontrole kvalitete vozil in storitev, garancijske ali
reklamacijske zahtevke in pridobitev posebnih prodajnih pogojev in ugodnosti posreduje tudi
proizvajalcu vozil FIAT FCA Italy S.p.A. Tako pridobljeni podatki se ne bodo uporabljali za druge
namene brez vaše dodatne izrecne privolitve.

OSEBNI PODATKI; KI JIH ZBIRAMO

– Podatki potrebni za izvedbo zahtevane storitve oziroma sklenitev pogodbe (npr. ime in
priimek) in podatki za komunikacijo (npr. naslov, e-mail, telefon);
– Informacije glede izbranih (želenih) načinov komunikacije z nami;
Podatki o komunikaciji z nami, vključno s tržnim komuniciranjem;
– Podatki, pomembni za zagotavljanje poprodajnih storitev (npr. uveljavljanje garancijskih in
jamčevalnih zahtevkov);
– Podatki o udeležbi na dogodkih, ki jih organizira upravljalec;
– Drugi podatki, ki jih prostovoljno posreduje stranka (npr. datum rojstva, spol, poklic, izobrazba
zakonski stan, interesi, hobiji, spol, podatki o lastništvu vozil).

KAKŠNE SO PRAVNE PODLAGE ZA OBDELOVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

V skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov lahko vaše osebne podatke
obdelujemo:

– če ste nam dali soglasje (ki ga lahko kadarkoli prekličete);
– če je to potrebno zato, da lahko sklenemo in/ali izpolnimo pogodbo z vami;
– če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo;
– če to od nas zahteva zakonodaja.

NAMEN IN POSTOPEK OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki, ki ste jih navedli, bodo obdelani za te namene:

a) zagotavljanje zahtevane storitve skladno s pogodbo, ki ste jo sklenili z družbo Avto Triglav d.o.o.,
Ljubljana;
b) Poleg obdelave podatkov v sklopu izvajanja pogodbenih razmerij in neposrednega trženja na
podlagi zakonitega interesa družbe, bi želeli vaše podatke obdelovati za potrebe vam
prilagojenega segmentiranega in profiliranega posredovanja ponudb, novic, sodelovanja v
nagradnih igrah, vabila na promocijske in druge dogodke ter sodelovanja pri preverjanju kakovosti
storitev ter zadovoljstva strank z namenom izboljšanja naših storitev kjer potrebujemo vašo
privolitev.
Podatke bomo morda obdelali v tiskani obliki, in sicer na samodejni ali elektronski način.

POSLEDICE NEPREDLOŽITVE PODATKOV

Predložitev podatkov ni nikoli obvezna. Če pa ne predložite podatkov, ki so označeni kot obvezni,
družba ne bo mogla zagotoviti storitve. Če po drugi strani ne predložite izbirnih podatkov, boste lahko
vseeno dostopali do storitve.

PREJEMNIKI PODATKOV

Podatke lahko obdelujejo fizične in/ali pravne osebe, ki delujejo v imenu družbe in na podlagi
posebnih pogodbenih obveznosti ter imajo sedež v državah članicah EU ali v državah zunaj EU.
Podatki se lahko posredujejo tretjim osebam zaradi izpolnitve zakonskih obveznosti ali odredb javnih
organov oziroma za uveljavljanje pravice družbe na sodišču.

PRENOS PODATKOV ZUNAJ EGP

Družba lahko v okviru svojih pogodbenih odnosov podatke prenese v države zunaj Evropskega
gospodarskega prostora (EGP) in jih med drugim shrani v zbirkah podatkov, ki jih upravljajo subjekti,
ki delujejo v imenu družbe. Upravljanje zbirk podatkov in obdelava podatkov sta vezana na namene
obdelave in se izvajata skladno z upoštevno zakonodajo o varstvu podatkov.
Če se podatki prenesejo zunaj EGP, bo družba uporabilo morebitne pogodbene ukrepe za zagotavljanje
zadostnega varstva podatkov, med drugim tudi vključno s pogodbami na podlagi standardnih
pogodbenih klavzul, ki jih je Evropska komisija sprejela za urejanje prenosa osebnih podatkov zunaj
EGP.

UPRAVLJAVEC IN URADNA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV (UOVP)

Upravljavec je Avto Triglav d.o.o., Ljubljana s sedežem na naslovu Dunajska 122, 1000 Ljubljana.
Na uradno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete na e-poštnem naslovu dpo@avto-triglav.si.

HRAMBA PODATKOV

Družba bo podatke, obdelane za zagotavljanje storitve in zadovoljstva strank, hranilo tako dolgo, kot
meni, da je nujno potrebno za izpolnjevanje teh namenov. V zvezi s podatki, obdelanimi za
zagotavljanje storitve, lahko družba te podatke še naprej shranjuje za daljše obdobje, kot je morda
potrebno za zaščito interesov družbe glede na morebitno odškodninsko odgovornost, povezano z
zagotavljanjem storitve.

VAŠE PRAVICE

Uveljavljate lahko te pravice:

1. pravica do dostopa pomeni pravico, da od družbe dobite informacije o tem, ali se vaši podatki
obdelujejo, in, če se, pravico do dostopa do njih;
2. pravica do popravka in pravica do izbrisa pomenita pravico do popravka netočnih in/ali
nepopolnih podatkov ter pravico do izbrisa podatkov, ko je zahteva utemeljena;
3. pravica do omejitve obdelave pomeni pravico zahtevati ustavitev obdelave, ko je zahteva
utemeljena;
4. pravica do prenosljivosti podatkov pomeni pravico pridobiti podatke v strukturirani obliki, ki je
uveljavljena in berljiva, ter pravico do prenosa podatkov drugim upravljavcem;
5. pravica do ugovora pomeni pravico do ugovarjanja kakršni koli obdelavi podatkov, ko je zahteva
utemeljena, vključno s tem, kdaj se podatki obdelujejo za trženje ali profiliranje, če je ustrezno;
6. pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu ob nezakoniti obdelavi podatkov.

Zgoraj navedene pravice lahko uveljavite tako, da pišete na Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, Dunajska
122, 1000 Ljubljana ali na e-poštni naslov dpo@avto-triglav.si.